LED'ers driftslevetid: holdbarhed igennem kvalitet

Jo længere en lyskilde er i brug, desto større er den økonomiske og økologiske fordel. Halvlederens minimale lysstrømsfald i driftsperioden gør LED'en vedligeholdelsesfri i mange flere anvendelsessammenhænge sammenlignet med andre lyskilder. Det tekniske potentiale er stadig lang fra udtømt. Af samme årsag repræsenterer LED fremtiden inden for belysning.


Faktorer, der har indvirkning på pålidelighed og driftslevetid for den enkelte LED

Driftslevetiden (L70B50) for LED'er kan nemt overskride 50.000 timer. Sammenlignet med andre lyskilder rammes LED'er sjældent af funktionsfejl. Kun lysudbyttet reduceres en smule i løbet af driftsperioden. I praksis er LED'er vedligeholdelsesfrie i hele anvendelsesperioden afhængigt af den specifikke anvendelse. Påvirkningsfaktorerne på den enkelte LED, som beskrevet nedenfor, kan også påvirke hele LED-modulet.


Påvirkningsfaktorerne i nærmere detaljer

Temperatur

Når der produceres lys, genereres der varme, hvilket påvirker både levecyklussen og LED'ens lysstrøm. Dette er gældende for både den enkelte LED og hele LED-modulet. Af samme årsag er det vigtigt at aflede varmen igennem den bedst mulige installationsmetode eller igennem passende kølelegemer. Grundprincippet er som følger: Jo koldere LED'en er, desto længere er dens driftslevetid, og desto mere effektiv og klarere er den.


Mekanisk effekt

Årsagerne til forekomster af mekaniske påvirkninger kan være mangfoldige. Dette kan opstå under fremstilling, adskillelse eller håndtering af LED'en samt under brug af visse materialer, der danner mekaniske påvirkninger under store temperaturudsving. Hvis en LED udsættes for disse påvirkninger, kan det have en negativ effekt på driftslevetiden eller tilmed ødelægge den.


Effektforbrug

Alle LED'er og LED-moduler kan betjenes inden for det specifikke strøminterval. Jo lavere strømstyrken er desto mindre energi frigives der, og desto mindre er varmeproduktionen, der har en direkte effekt på driftslevetiden.


Lys

Det særlige LED-kabinet spiller en vigtig rolle i forhold til ældningsprocessen af netop denne komponent og påvirkes af det lys, der udsendes fra chippen. Med mange forskellige design ældes den indbyggede reflektor hurtigt i løbet af de første hundrede driftstimer som resultat af den høje intensitet og luminans fra det lys, der udsendes fra chippen.


Fugt

Selve LED'en er robust, ikke-sensitiv, vibrationssikker og destruktionssikker. Hvis den anvendes korrekt, er fugt ikke et problem. Det er ikke selve LED'en men diverse metaldele, tilslutninger og elektroniske komponenter inde i LED-modulet, der er følsomme, og som kan korrodere og derved skabe funktionsfejl. Et passende udvalg af materialer til LED'en forebygger korrosion. Fugtbeskyttelse er også en absolut nødvendighed i forhold til at opnå den længst mulige levetid for LED-modulerne.


Kemikalier

Belastning af LED'en igennem kemiske påvirkninger kan afvige meget afhængigt af anvendelsesstedet. Af samme årsag skal alle miljømæssige forhold tages i betragtning under planlægningen af et LED-lyssystem. Følgende effekter har bl.a. en negativ effekt på driftslevetiden:

  • Ætsende atmosfære (luft med højt svovldioxidindhold)
  • Kystklima med mellemhøjt sandindhold
  • Kemikalie industri
  • Swimmingpools med mellemhøjt kloridindhold

Definition af driftslevetid iht. DIN IEC/PAS 62 717:

Driftslevetiden for et individuelt LED-modul, Lx, beskrives som det tidsrum, hvor et LED-modul leverer mere end den specificerede procentdel, x, af den oprindelige lysstrøm under specificerede forhold. Eksempel: L70B50 betragtes som driftslevetiden, hvorunder lysudbyttet er større end eller lig med 70 % for 50 % af befolkningen.


Bæredygtighed hos LEDVANCE