Professionel

FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR LEDVANCE-WEBSTEDET

Fra november 2021

Præambel


Hos LEDVANCE er datasikkerhed vores højeste prioritet. En omhyggelig håndtering af dine personlige data er vigtig for os. Derfor behandler vi dine data fortroligt og i nøje overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Nedenfor vil vi gerne forklare dig, hvilke data vi bruger, på hvilket tidspunkt og til hvilket formål. Vores mål er at gøre dig opmærksom på vores hjemmesides funktionalitet og på, hvordan vi sikrer beskyttelsen af dine personlige data, som er af største vigtighed for os. Vi anvender ikke dine personoplysninger, medmindre vi har dit samtykke eller din lovmæssige tilladelse.

Indhold

FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR LEDVANCE-WEBSTEDET.. 1
Præambel 1
Indhold. 2
I.      NAVN OG ADRESSE PÅ DEN REGISTERANSVARLIGE. 3
II.     KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE. 3
III.        TILGÆNGELIGHED AF WEBSTEDET OG OPRETTELSE AF LOGFILER. 4
IV.        ANVENDELSE AF COOKIES. 5
V.     NYHEDSBREV. 7
VI.        EMAIL KONTAKT. 8
VII.       VIRKSOMHEDSPROFILER PÅ DE SOCIALE MEDIER. 9
1)     Instagram: 9
2)     Pinterest: 11
3)     Twitter: 12
4)     YouTube: 13
VIII.      ANVENDELSE AF VIRKSOMHEDSPROFILER I PROFESSIONELLE NETVÆRK. 14
IX.         HOSTING.. 16
X.     ANVENDTE PLUGINS. 17
1)     Brug af Google Analytics. 17
2)     Brug af Google Tag Manager. 19
3)     Brug af Google Maps. 21
4)     Brug af MailChimp. 22
XI.         DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER. 24
1)     Ret til oplysninger, berigtigelse, sletning og begrænsning. 24
2)     Ret til dataportabilitet 25
3)     Ret til at tilbagekalde dit givne samtykke. 25
4)     Ret til at gøre indsigelse. 25
5)     Træning. 26
6)     Ret til at indgive en klage. 26

I. NAVN OG ADRESSE PÅ DEN REGISTERANSVARLIGE

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne og andre bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen er som følger:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Tyskland

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

(i det følgende benævnt "LEDVANCE" eller "vi”).

II. KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er som følger:

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235 – 0
Telefax: +49 40 790235 – 170
www.intersoft-cunsulting.de

III. TILGÆNGELIGHED AF WEBSTEDET OG OPRETTELSE AF LOGFILER

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang du besøger vores websted, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den enhed, som du besøger.

Følgende data indsamles i denne proces:

·      Oplysninger om enhedstype og browsertype samt den anvendte version
·      Brugerens styresystem
·      brugerens internetudbyder
·      brugerens IP-adresse
·      dato og klokkeslæt for adgangen
·      Websteder, hvorfra brugerens system blev henvist til vores websted
·      Websteder, som brugerens system har adgang til via vores websted

Disse data gemmes i logfilerne i vores system. Disse data vil ikke blive gemt sammen med andre af brugerens personlige data.

2. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at levere webstedet til brugerens enhed Til dette formål skal brugerens IP-adresse gemmes i hele sessionens varighed.

Lagring i logfiler finder sted for at sikre webstedets funktionalitet. Oplysningerne gør det også muligt for os at optimere vores websted og sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. Der finder i den forbindelse ingen analyse af dataene til markedsføringsformål sted.

Dette udgør også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, nr. 1, litra f), i GDPR.

3. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er art. 6(1)(1)(f) i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af dataindsamling til brug for levering af webstedet vil dette være tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

I tilfælde af lagring af data i logfiler vil dette være tilfældet senest efter syv dage. De kan dog blive opbevaret i længere tid. I så fald slettes eller maskeres brugernes IP-adresser for at sikre, at det ikke længere kan spores tilbage til den enhed, der har adgang til databasen.

5. Ret til at gøre indsigelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og opbevaring af dataene i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Brugeren har derfor ikke ret til at gøre indsigelse mod dette.

IV. ANVENDELSE AF COOKIES

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes i webbrowseren eller af webbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger går ind på en webside, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når der igen åbnes for hjemmesiden.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle af vores hjemmesides elementer kræver, at den kaldende browser forbliver identificerbar, selv efter et sideskift.

Cookies gemmer og overfører følgende data:

·      Sprogindstillinger
·      Login-data

Desuden bruger dette websted cookies, som gør det muligt for os at analysere brugerens surfadfærd.

Dette gør det muligt at overføre følgende data:

·      Anvendte søgetermer
·      Hyppighed af sidevisninger
·      anvendelse af hjemmesidens funktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler.
Det er derfor ikke længere muligt at henføre oplysningerne til den bruger, der har adgang til dem. Oplysningerne vil ikke blive lagret sammen med andre personoplysninger om brugeren.

Ved adgang til vores websted vil brugeren blive informeret om brugen af cookies til analyseformål, og der vil blive indhentet samtykke til behandlingen af de personoplysninger, der anvendes i denne forbindelse. I den forbindelse vil der også blive henvist til denne privatlivspolitik.

2. Formål med databehandlingen

Formålet med at implementere teknisk nødvendige cookies er at gøre det lettere for brugerne at bruge webstederne. Nogle af vores webstedsfunktioner kan være utilgængelige uden brug af cookies. Det skal være muligt at genkende browseren, selv efter at brugeren er gået til en ny side på webstedet.

Vi har brug for cookies til følgende anvendelser:

·      Konfigurering af sprogindstillinger
·      Huskning af søgeord

De brugerdata, der indsamles af teknisk nødvendige cookies, vil ikke blive brugt til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Analysecookies fortæller os, hvordan hjemmesiden bruges, hvilket gør det muligt for os løbende at forbedre vores tilbud.

LEDVANCE indsamler data om, hvordan du bruger hjemmesiden, f.eks. hvilke sider du besøger mest, og hvilke fejl der opstår. Denne analytiske profilering hjælper os med at måle, hvor effektive hjemmesidens tilbud er, og hvordan hjemmesidens ydeevne kan forbedres.

Dette udgør også vores legitime interesse i behandling af personoplysninger i henhold til art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6(1)(1)(f) i GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies til analytiske og andre formål med den relevante brugers samtykke er art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed / Ret til indsigelse og sletning

Cookies gemmes på brugerens enhed og overføres til vores websted af denne enhed. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din webbrowser eller andre apps på din enhed kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Tidligere gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores websted, kan du muligvis ikke bruge alle webstedets funktioner fuldt ud.
Hvis du bruger en Safari-browser (version 12.1 og højere), slettes cookies automatisk efter syv dage. Dette gælder også for opt-out-cookies, som placeres for at forhindre sporingsforanstaltninger.

V. NYHEDSBREV

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Du kan tilmelde dig et gratis nyhedsbrev på vores websted. Oplysningerne fra kontaktformularen overføres til os, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

·      E-mail-adresse
·      Efternavn
·      Fornavn
·      Telefon/mobilnummer
·      Adresse
·      IP-adresse på den adgangsgivende enhed
·      Dato og klokkeslæt for registrering

I forbindelse med databehandlingen til udsendelse af nyhedsbreve videregives data til en nyhedsbrevsmarkedsføringstjeneste. Dataene vil udelukkende blive brugt til udsendelse af vores nyhedsbrev.

2. Formål med databehandlingen

Brugerens e-mailadresse indsamles for at kunne levere nyhedsbrevet.

Indsamlingen af andre personoplysninger som led i tilmeldingsprocessen til nyhedsbrevet tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

3. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er, med den pågældende brugers samtykke, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. Brugerens e-mail-adresse vil derfor kun blive gemt, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

De øvrige personoplysninger, der indsamles som led i registreringsprocessen, slettes generelt efter en periode på syv dage.

5. Ret til indsigelse og sletning

Den pågældende bruger kan til enhver tid opsige sin tilmelding til nyhedsbrevet. Der findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev.
Dette gør det også muligt at tilbagekalde samtykket til opbevaring af de personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med tilmeldingsprocessen.

VI. EMAIL KONTAKT

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Du kan bruge vores websted til at kontakte os ved at bruge den angivne e-mailadresse. I så fald vil brugerens personlige data, der sendes sammen med e-mailen, blive gemt.

Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til at behandle din henvendelse. Til dette formål anvendes kontraktsforarbejdningsvirksomheder som f.eks. Microsoft365, med hvem de tilsvarende kontrakter er blevet indgået.

2. Formål med databehandlingen

Hvis vi kontakter dig via e-mail, udgør dette også den nødvendige interesse i behandlingen af oplysningerne.

3. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er, med den relevante brugers samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der overføres under afsendelse af en e-mail, er art. 6(1)(f) GDPR.

Hvis formålet med at tage kontakt via e-mail er at indgå en kontrakt, er art. 6, stk. 1, litra b), GDPR et yderligere retsgrundlag for behandlingen.

4. Oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For de personoplysninger, der sendes via e-mail, vil dette være tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen anses for afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de pågældende forhold er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der er indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

5. Ret til indsigelse og sletning

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. En bruger, der har kontaktet os pr. e-mail, kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. Hvis denne ret udøves, vil det ikke være muligt at fortsætte samtalen.

contact@ledvance.com

Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med kontaktoprettelsen, vil i så fald blive slettet.

contact@ledvance.com

VII. VIRKSOMHEDSPROFILER PÅ DE SOCIALE MEDIER

1. Instagram:

Instagram, en del af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Vores virksomhedswebsted giver oplysninger og giver Instagram-brugere mulighed for at kommunikere. Hvis du udfører en handling på vores Instagram-virksomhedskonto (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), er det muligt, at du derved offentliggør personlige data (f.eks. virkeligt navn eller foto af din brugerprofil). Da vi imidlertid generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på Instagrams behandling af dine personoplysninger, som også er ansvarlig for LEDVANCE GmbH's firmaprofil, kan vi ikke give nogen autoritative oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vores virksomhedsprofiler på sociale medier anvendes til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedsprofilerne til følgende formål:

Produkter

Offentliggørelserne via virksomhedsprofilerne kan indeholde følgende indhold:

·      Oplysninger om produkter
·      Oplysninger om tjenester
·      konkurrencer
·      Kundekontakt
·      Service og support

Alle brugere kan frit offentliggøre personlige oplysninger ved hjælp af aktiviteter.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, med brugerens frivillige samtykke i denne henseende, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personoplysninger, der er offentliggjort via vores virksomheds Instagram-profil, indtil samtykket trækkes tilbage. Derudover overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

Vi kan yderligere behandle data fra vores virksomheds Instagram-profil i vores systemer, f.eks. i tilfælde af en kundeklage via Instagram. Vi sletter derefter dataene efter udløbet af opbevaringsperioden.

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførslen og behandlingen af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen af Instagram på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler, mens du bruger vores virksomheds Instagram-profil, og gøre dine rettigheder som registreret person gældende, der er beskrevet i del IV i denne privatlivspolitik. For at gøre dette skal du sende os en almindelig e-mail til contact@ledvance.com . Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Instagram behandler dine personoplysninger og de respektive muligheder for at gøre indsigelse her:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

2. Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

Vores virksomhedswebsted giver oplysninger og giver Pinterest-brugere mulighed for at kommunikere. Hvis du udfører en handling på vores virksomheds Pinterest-profil (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), er det muligt, at du derved offentliggør personlige data (f.eks. virkeligt navn eller foto af din brugerprofil). Da vi imidlertid generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på Pinterest's behandling af dine personoplysninger, som også er ansvarlig for LEDVANCE GmbH's firmaprofil, kan vi ikke give nogen autoritative oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vores virksomhedsprofiler på sociale medier anvendes til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedsprofilerne til følgende formål:

Produkter

Offentliggørelserne via virksomhedsprofilerne kan indeholde følgende indhold:

·      Oplysninger om produkter
·      Oplysninger om tjenester
·      konkurrencer
·      Kundekontakt
·      Service og support

Alle brugere kan frit offentliggøre personlige oplysninger ved hjælp af aktiviteter.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, med brugerens frivillige samtykke i denne henseende, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personoplysninger, der er offentliggjort via vores virksomheds Pinterest-profil, indtil samtykket trækkes tilbage. Derudover overholder vi de lovbestemte opbevaringsfrister.

Vi kan viderebehandle data fra vores virksomhedsprofil i vores systemer og slette dem efter udløbet af de respektive opbevaringsfrister, f.eks. dem, der er angivet i den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch, HGB).

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU finder dataoverførslen til og databehandlingen hos Pinterest sted på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler, mens du bruger vores Pinterest-firmakonto, og gøre dine rettigheder som registreret person gældende, der er beskrevet i del IV i denne privatlivspolitik. For at gøre dette skal du sende os en almindelig e-mail til contact@ledvance.com . Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Pinterest behandler dine personoplysninger og de respektive muligheder for at gøre indsigelse her: Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

3. Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland

Vores virksomhedswebsted indeholder oplysninger og giver Twitter-brugere mulighed for at kommunikere. Hvis du udfører en handling på vores virksomheds Twitter-profil (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), er det muligt, at du derved offentliggør personlige data (f.eks. virkeligt navn eller foto af din brugerprofil). Da vi imidlertid generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på Twitter's behandling af dine personoplysninger, som også er ansvarlig for LEDVANCE GmbH's firmaprofil, kan vi ikke give nogen autoritative oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vores virksomhedsprofiler på sociale medier anvendes til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedsprofilerne til følgende formål:

Produkter

Offentliggørelserne via virksomhedsprofilerne kan indeholde følgende indhold:

·      Oplysninger om produkter
·      Oplysninger om tjenester
·      konkurrencer
·      Kundekontakt
·      Service og support

Alle brugere kan frit offentliggøre personlige oplysninger ved hjælp af aktiviteter.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, med brugerens frivillige samtykke i denne henseende, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personoplysninger, der offentliggøres via vores Twitter-virksomhedskonto, indtil samtykket trækkes tilbage. Derudover overholder vi de lovbestemte opbevaringsfrister.

I nogle tilfælde vil vi fortsat behandle data fra vores virksomhedsprofil i vores systemer. Disse data vil blive gemt så længe der er et formål eller en opbevaringsperiode, f.eks. hvis det er nødvendigt i potentielle juridiske tvister med henblik på juridisk forsvar.

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen af Twitter på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler, mens du bruger vores virksomheds Twitter-profil, og gøre dine rettigheder som registreret person gældende, der er beskrevet i del IV i denne privatlivspolitik. For at gøre dette skal du sende os en almindelig e-mail til contact@ledvance.com. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Twitter behandler dine personoplysninger og de respektive muligheder for at gøre indsigelse her: Twitter: https://twitter.com/de/privacy

4. YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Vores virksomhedswebsted giver oplysninger og giver YouTube-brugere mulighed for at kommunikere.

Hvis du udfører en handling på vores virksomheds YouTube-konto (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), er det muligt, at du derved offentliggør personlige data (f.eks. dit rigtige navn eller foto af din brugerprofil). Da vi imidlertid generelt eller i vid udstrækning ikke har nogen indflydelse på YouTube's behandling af dine personoplysninger, som også er ansvarlig for LEDVANCE GmbH's virksomhedskonto, kan vi ikke give nogen autoritative oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vores virksomhedsprofiler på sociale medier anvendes til kommunikation og informationsudveksling med (potentielle) kunder. Vi bruger især virksomhedsprofilerne til følgende formål:

Produkter

Offentliggørelserne via virksomhedsprofilerne kan indeholde følgende indhold:

·      Oplysninger om produkter
·      Oplysninger om tjenester
·      konkurrencer
·      Kundekontakt
·      Service og support

Alle brugere kan frit offentliggøre personlige oplysninger ved hjælp af aktiviteter.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, med brugerens frivillige samtykke i denne henseende, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

Vi gemmer dine aktiviteter og personoplysninger, der offentliggøres via vores virksomheds YouTube-konto, indtil samtykket trækkes tilbage. Derudover overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

I nogle tilfælde vil vi fortsat behandle data fra vores virksomhedsprofil i vores systemer. Disse data vil blive opbevaret så længe der er et formål eller en opbevaringsperiode, f.eks. hvis det er nødvendigt i potentielle juridiske tvister med henblik på juridisk forsvar.

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen hos YouTube på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler, mens du bruger vores virksomheds YouTube-konto, og gøre dine rettigheder som registreret person gældende, der er beskrevet i del IV i denne privatlivspolitik. For at gøre dette skal du sende os en almindelig e-mail til contact@ledvance.com . Du kan finde flere oplysninger om, hvordan YouTube behandler dine personoplysninger og de respektive muligheder for at gøre indsigelse her:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

VIII. ANVENDELSE AF VIRKSOMHEDSPROFILER I PROFESSIONELLE NETVÆRK

1. Omfanget af databehandlingen

Vi bruger virksomhedsprofiler i professionelle netværk. Vi har virksomhedsprofiler i følgende professionelle netværk:

LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

Vores virksomhedswebsted giver information og giver brugerne mulighed for at kommunikere.
Virksomhedskontiene bruges til ansøgninger, information/PR og aktiv sourcing.

Vi er ikke i stand til at give oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i de virksomheder, som også er ansvarlige for virksomhedskontiene. Du kan finde yderligere oplysninger i følgende virksomheders privatlivspolitikker:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hvis du udfører en handling på vores virksomhedskonto (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), er det muligt, at du derved offentliggør personlige data (f.eks. dit rigtige navn eller foto af din brugerprofil).

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data i forbindelse med brugen af vores virksomhedskonto er art. 6(1)(1)(f) i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Vores virksomhedsprofil tjener til at informere brugerne om vores tjenester. Alle brugere kan frit offentliggøre personlige data ved hjælp af aktiviteter.

4. Oplagringens varighed

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort via vores virksomhedsprofiler, indtil samtykket trækkes tilbage. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

5. Ret til indsigelse og sletning

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores virksomhedsprofiler, og gøre dine rettigheder som registreret person gældende, som beskrevet i del IV af denne privatlivspolitik. For at gøre dette skal du sende os en almindelig e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i denne privatlivspolitik.
 
For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen af LinkedIn på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du finder yderligere oplysninger om indsigelses- og sletningsmulighederne her:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

IX. HOSTING

Webstedet er hostet på servere hos en tjenesteudbyder, som vi har udpeget.

Vores tjenesteudbyder er:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Serverne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender, når du besøger hjemmesiden. Følgende oplysninger gemmes:
 
·      Browsertype og browserversion
·      Enhedstype og anvendt styresystem
·      Referrer URL
·      Værtsnavn på den computer, der tilgår webstedet
·      Dato og klokkeslæt for serverforespørgslen
·      IP-adresse
 
Disse data vil ikke blive slået sammen med andre datakilder. Disse data indsamles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk korrekt visning og optimering af sit websted; serverlogfilerne skal gemmes til dette formål.

Webstedets server er placeret i Tyskland.

X. ANVENDTE PLUGINS

1)  Brug af Google Analytics


1. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Google Analytics undersøger data som f.eks. de besøgendes oprindelse, hvor længe de opholder sig på de enkelte sider og brugen af søgemaskiner og muliggør derved en bedre succeskontrol af reklamekampagner.

Google Analytics anvender cookies og gemmer dem på din enhed. Som følge heraf kan der blive gemt og analyseret personoplysninger - primært brugernes aktivitet (især hvilke sider der er blevet besøgt, og hvilke elementer der blev klikket på), enheds- og browserdata (især IP-adresse og operativsystem), data om de viste annoncer (især hvilke annoncer der blev vist, og om brugeren klikkede på dem) samt data fra reklamepartnere (især pseudonymiserede bruger-id'er).

De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, i USA, hvor de gemmes. I tilfælde af at IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet på forhånd af Google inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union eller andre lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen først blive overført til en Google-server i USA og afkortet der.

På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedets aktiviteter og levere andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der sendes fra din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre data af Google. Du kan forhindre installationen af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang.

I nogle tilfælde vil vi behandle data yderligere i vores systemer. Disse data vil blive gemt så længe, som der er et formål eller en opbevaringsperiode.

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen af Google på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du finder yderligere oplysninger om Googles behandling af data her:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Formål med databehandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysninger er målrettet kommunikation med en målgruppe, som allerede har givet udtryk for en indledende interesse ved at besøge webstedet.

3. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af brugerens personoplysninger er grundlæggende brugerens samtykke i overensstemmelse med artikel. 6(1)(1)(a) i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at nå de mål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller som foreskrevet i lovgivningen. Reklamedata i serverlogfiler anonymiseres, når Google i henhold til sine egne erklæringer sletter dele af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder.

5. Ret til tilbagekaldelse og sletning

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Lovligheden af den databehandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen af samtykket.

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine personoplysninger ved at stoppe lagring af cookies fra tredjeparter på din computer, ved at bruge funktionen "Do Not Track" i en understøttende browser, ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at installere en scriptblocker som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din browser.

Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) og overførsel til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan bruge følgende link til at deaktivere Googles brug af dine personlige data ved hjælp af følgende link:
https://adssettings.google.de

Du kan finde yderligere oplysninger om mulighederne for indsigelse og sletning hos Google her:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
 

2)  Brug af Google Tag Manager


1. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

Vi bruger Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og dets repræsentant i Den Europæiske Union, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Med Google Tag Manager kan tags fra Google-tjenesten og tredjepartstjenesteudbydere administreres og indlejres, bundtes, i et websted. Tags er små kodeelementer på et websted, der f.eks. tjener til at måle besøgstal og adfærd, logge effekten af online-reklamer og sociale kanaler, gennemføre remarketing og orientering mod målgrupper samt teste og optimere websteder. Når en bruger besøger webstedet, sendes den aktuelle tagkonfiguration til brugerens browser. Den indeholder instruktioner om, hvilke tags der skal aktiveres. Google Tag Manager bevirker, at der oprettes andre tags, som på deres side indsamler data under visse omstændigheder. Du kan finde oplysninger herom i passagerne om brugen af de respektive tjenester i denne privatlivspolitik. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.
 
For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen af Google på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Du finder yderligere oplysninger om Google Tag Manager på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

2. Formål med databehandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en kumulativ og klar forvaltning og effektiv integration af tjenester fra tredjepartstjenesteudbydere.

3. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af brugerens personoplysninger er grundlæggende brugerens samtykke i overensstemmelse med artikel. 6(1)(1)(a) i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at nå de mål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller som foreskrevet i lovgivningen. Reklamedata i serverlogfiler anonymiseres, når Google i henhold til sine egne erklæringer sletter dele af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder.

5. Ret til tilbagekaldelse og sletning

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Lovligheden af den databehandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen af samtykket.

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine personoplysninger ved at standse lagringen af cookies fra tredjeparter på din computer, ved at bruge funktionen "Do Not Track" i en browser, der understøtter dette, ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at installere en scriptblocker som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com )
i din browser.

Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) og overførsel til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan bruge følgende link til at deaktivere Googles brug af dine personlige data ved hjælp af følgende link:
https://adssettings.google.de

Du kan finde yderligere oplysninger om mulighederne for indsigelse og sletning hos Google her:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
 

3)  Brug af Google Maps


1. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

Vi bruger onlinekorttjenesten Google Maps fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, og dets repræsentant i EU, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Vi bruger Google Maps-plugin til at præsentere geografiske data visuelt og indlejre dem på vores websted. Når du bruger Google Maps på vores websted, sendes oplysninger om brugen af vores websted, din IP-adresse og adresser, der er indtastet i ruteplanlægningsfunktionen, til en Google-server i USA, hvor de gemmes.
 
For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU sker dataoverførslen til og databehandlingen hos Google på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.
Du finder yderligere oplysninger om Googles behandling af data her:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Formål med databehandlingen

Brugen af Google Maps-plugin'et tjener til at forbedre brugervenligheden og sikre en tiltalende præsentation af vores websted.

3. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, med brugerens frivillige samtykke i denne henseende, art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at nå de mål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller som foreskrevet i lovgivningen.

5. Ret til indsigelse og sletning

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine personlige oplysninger ved at stoppe lagring af cookies fra tredjeparter på din computer, ved at bruge funktionen "Do Not Track" i en browser, der understøtter dette, ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at installere en scriptblocker som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din browser.

Du kan bruge følgende link til at deaktivere Googles brug af dine personlige data:
https://adssettings.google.de

Du kan finde yderligere oplysninger om mulighederne for indsigelse og sletning hos Google her:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
 

4)  Brug af MailChimp


1. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

Til at sende vores nyhedsbrev bruger vi MailChimp-tjenesteudbyderen, der ejes af The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (i det følgende benævnt "MailChimp"). Mailchimp er en udbyder af e-mail-markedsføringstjenester og gør det muligt for os at kommunikere direkte med potentielle kunder via e-mail-nyhedsbreve. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, sendes de af dig angivne data, som du indtaster ved tilmelding til nyhedsbrevet, til MailChimp, hvor de gemmes. Derfor kan der blive gemt og analyseret personoplysninger - først og fremmest brugerens aktivitet (især hvilke sider der er blevet besøgt, og hvilke elementer der er klikket på) og oplysninger om enhed/webbrowser (især IP-adresse og styresystem).

For at sikre passende garantier til beskyttelse af overførsel og behandling af personoplysninger uden for EU finder dataoverførsel til og databehandling af MailChimp sted på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med art. 46 ff. GDPR, navnlig ved indgåelse af såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

Dine data vil også blive gemt af MailChimp til dette formål. Ved modtagelse af nyhedsbrevet vil dine data ikke blive videregivet til tredjepart, og MailChimp har ikke ret til at videregive dine data. Efter tilmelding sender MailChimp dig en e-mail for at bekræfte din tilmelding. MailChimp giver desuden forskellige muligheder for at analysere, hvordan de udsendte nyhedsbreve åbnes og bruges, f.eks. hvor mange brugere en e-mail blev sendt til, om e-mails blev afvist, og om brugere afmeldte sig fra listen efter at have modtaget en e-mail.

Du kan finde yderligere oplysninger om MailChimp's behandling af data her:
https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Formål med databehandlingen

De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev, invitationer til eventuelle arrangementer og, hvis du allerede er kunde hos os, til vores mailkommunikation med kunderne. Abonnenter på nyhedsbrevet kan også modtage oplysninger via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten eller en tilmelding i den forbindelse, hvilket kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstjenesten eller ændringer af tekniske forhold.

3. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af brugerens personoplysninger er grundlæggende brugerens samtykke i overensstemmelse med artikel. 6(1)(1)(a) i GDPR.

4. Oplagringens varighed

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at nå de mål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller som foreskrevet i loven. Du kan også kontakte MailChimp og anmode om sletning af dine data.

5. Ret til tilbagekaldelse og sletning

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Lovligheden af den databehandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen af samtykket.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene og MailChimp's brug af dem til at sende nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid give udtryk for din tilbagekaldelse ved at sende en e-mail til MailChimp eller ved at klikke på det link, der er angivet i hvert nyhedsbrev.

Du kan finde yderligere oplysninger om indsigelses- og sletningsmulighederne hos MailChimp her:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Disse oplysninger indsamles på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk korrekt visning og optimering af sit websted.

XI. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

I overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder, især i overensstemmelse med de lovbestemte krav:

1. Ret til oplysninger, berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om dine personlige oplysninger, som vi har gemt hos os.
 
Når vi behandler eller anvender dine personoplysninger, bestræber vi os på at sikre, ved at gennemføre passende foranstaltninger, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte til de formål, som de blev indsamlet til.
 
I tilfælde af at dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du anmode om at få disse oplysninger berigtiget.
Du kan også have ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis en sådan behandling f.eks. ikke længere opfylder et legitimt forretningsformål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller gældende lovgivning, og lovbestemte opbevaringsperioder ikke kræver yderligere opbevaring.

2. Ret til dataportabilitet

Du kan også have ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3. Ret til at tilbagekalde dit givne samtykke

Hvis du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning, men legitimiteten af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, vil ikke blive påvirket.

4. Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 3, stk. 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Vi behandler ikke dine personoplysninger efter en indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav (se art. 21, stk. 1, GDPR, den såkaldte "begrænsede ret til at gøre indsigelse"). I så fald skal du påvise grunde til indsigelsen, som er baseret på din særlige situation.
 
Derudover har du også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring uden at angive årsagerne.

5. Træning

Du kan til enhver tid kontakte os for at udøve dine rettigheder til databeskyttelse ved at bruge de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. I så fald bedes du oplyse navnet på det pågældende websted og vedlægge en tilsvarende identifikation af dig selv.

6. Ret til at indgive en klage

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger ikke er lovlig.

Denne fortrolighedspolitik er blevet udarbejdet med hjælp fra DataGuard .
Del siden på sociale medier