EU-direktiv om Eco-design (økodesign, ErP)

Hvad er økodesign?

Økodesign er et miljøvenligt produktdesign, som har til hensigt at reducere miljøpåvirkningerne gennem hele produktets levetid.


VÆR MILJØBEVIDST – TÆNK GLOBALT: Økodesign fra LEDVANCE

Det er vigtigt for os at udvikle miljømæssigt avancerede produkter for at bidrage til bæredygtig beskyttelse af ressourcer. Kvalitetsprodukter udvikles på basis af denne filosofi, der er præget af lang levetid og høj energieffektivitet.

LEDVANCE sikrer, at påvirkningen af miljøet reduceres med en produktlevetid, der er baseret på bæredygtighed, lige fra produktets idé til genbrug.


Ændringer 2018

Halogenforbud

Produktsortiment: Halogenlyskilder

Sjette fase i ErP-forordning (EF) 244/2009 træder i kraft den 1. september 2018 og forbyder lancering af visse ineffektive ikke-retningsbestemte boliglyskilder på markedet.


These halogen lamps are affected by the regulation

 • HALOGEN CLASSIC
 • HALOLUX Ceram
 • HALOSTAR 24V


Udelukket fra EF-forordningen er produkter til særlige formål, som for eksempel ovnlyskilder, fordi de ikke kan erstattes tilstrækkeligt med alternative teknologier. Haloline-lyskilder med R7s-fatning og Halopin-lyskilder med G9-fatninger berøres heller ikke af forordningen.


Egenskaber for berørte lyskilder

 • De berørte halogenlyskilder udsender lys hele vejen rundt.
 • Anvendelsesområder: især generel belysning, stemningsbelysning og indgangsbelysning.
 • Lyskildernes pærer er fremstillet af glas.
 • De fleste af de berørte lyskilder har en E27-, E14-fatning.
 • Lyskilderne kræver ingen transformer.


Effektive LED-alternativerÆndringer 2017

POWERBALL HCI-T

Produktsortiment: udladningslyskilder

Det tredje og indtil videre sidste trin i forordning EC 245/2009 træder i kraft den 13. april 2017, og det tredje og indtil videre sidste trin i forordning EC 1194/2012 træder i kraft den 1. september 2016.


Hvilken indflydelse har det på HPD-sortimentet?

 • Et væld af vores HPD-lyskilder opfylder allerede i dag de fremtidige krav i den tredje fase.
 • Hvad angår en yderligere del af vores sortiment arbejder vi på at sørge for, at disse lyskilder vil opfylde de fremtidige krav.
 • En mindre del af vores sortiment kan ikke forbedres teknisk nok til at opfylde kravene og skal derfor udfases senest, når de pågældende bestemmelser træder i kraft.

Der findes en liste over de fremtidssikrede lyskilder og de lyskilder, som skal udfases, her:Ændringer 2016

Halopar 16

Produktsortiment: halogenlyskilder

De europæiske bestemmelser, som fastsætter krav til økodesign af energirelaterede produkter, vil fortsat have indflydelse på belysningsmarkedet i 2016 med henblik på forbyde ineffektive produkter. Fra den 1. september 2016 vil det være forbudt at markedsføre retningsbestemte netspændingshalogenlyskilder i henhold til den tredje gennemførelsesforanstaltning 1194/2012. Nedenstående tabel giver en oversigt over de berørte OSRAM-lyskilder og de tilsvarende LED-baserede alternativer.


Følgende OSRAM-lyskilder påvirkes af denne afgørelse

 • HALOPAR 20/30/38
 • HALOPAR 16
 • DECOPIN
 • HALOGEN KLASSISK R50/R63/R80

Der findes en liste over lyskilder, som skal afvikles og LED-alternativer, her:Ændringer 2012 og 2015 på HPD-lyskildeområdet

Disse lyskilder leveres ikke mere

I forbindelse med det andet trin i EU-direktiv 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) samt vilkårene i EU-direktiv 2011/65 (RoHS 2), som trådte i kraft d. 13. april 2015, er det ikke længere tilladt at markedsføre kviksølvdamplyskilder (HQL), kviksølvhybridlyskilder (HWL) og mange natriumdamplyskilder (NAV plug-in) i EU.


Vi finder den optimale løsning i fællesskab

Uanset om det er HQL, HWL eller NAV plug-in: Udgåede udladningslyskilder findes overalt i offentlig bymæssig belysning og gadebelysning.


Den optimale løsning: LED-opgradering af dine armaturer

Hvis du bruger HQL-lyskilder, er det nemmere end nogensinde at opgradere et armatur til LED: Brug de nye PARATHOM HQL LED-lyskilder, som er de ideelle LED-alternativer til anvendelser, hvor høj lysstrøm er påkrævet – og opnå dermed energibesparelser på op til 70 % samt maksimal vedligeholdelsesvenlighed.


Pragmatiske løsninger: Systemudskiftning

Som et alternativ til NAV plug-ins anbefales der en udskiftning af systemet, så der opnås en langsigtet, effektiv og økonomisk løsning: Med nye, moderne OSRAM HCI- eller NAV Super-lyskilder med dæmpbar forkobling. Udskiftelige udstyrsmonteringsbeslag letter udskiftningsprocessen, og der kan spares op til 55 % energi med en systemændring.


Hvis HWL-lyskilder bruges, er udskiftning af systemet ikke mulig. I disse tilfælde anbefaler vi nye armaturer – moderne, traditionelle eller innovative LED-armaturer – som den ideelle løsning.Bæredygtighed hos LEDVANCE

Produktdata til EU-direktiv om ECO-design

TCO-beregner for lyskilder

Sammenlign forskellige lyskildeteknologier, og beregn mulige energi- og omkostningsbesparelser samt tilbagebetalingstid for projektet på ingen tid!