Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret: 25. maj 2018

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan LEDVANCE GmbH og vores datterselskaber (tilsammen "LEDVANCE") håndterer dine personoplysninger på vores websteder, de foranstaltninger, vi har implementeret for at beskytte dine data, og de rettigheder, du har i forhold til dine personoplysninger.


I. Introduktion

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for LEDVANCE. Derfor behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og anden gældende lovgivning om databeskyttelse og datasikkerhed.


II. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dette websted er

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Telefon: +49 89 780673-100
Email: contact@ledvance.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver: privacy@ledvance.com

LEDVANCE-selskaber kan i de enkelte tilfælde bære ansvaret alene eller sammen med LEDVANCE GmbH. Der findes en liste over vores selskaber her.


III. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger

Medmindre andet er angivet, indsamler og behandler LEDVANCE kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for tilvejebringelsen af dette websted og for at sikre dets funktionalitet.

I de tilfælde, hvor vi får dit samtykke til behandling af personoplysninger, udgør artikel 6, stk. 1, litra (a) i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen.

I de tilfælde, hvor vi indsamler personoplysninger til brug for en kontrakt mellem dig og LEDVANCE, udgør artikel 6, stk. 1, litra (b) i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen. Dette gælder også, når behandlingen er nødvendig for at udføre handlinger efter anmodning fra dig inden indgåelsen af en kontrakt.

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, som LEDVANCE er underlagt, udgør artikel 6, stk. 1, litra (c) i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen.

Når behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden persons livsinteresser, udgør artikel 6, stk. 1, litra (d) i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen.

Når behandlingen er nødvendig i forbindelse med LEDVANCEs eller en tredjeparts legitime interesser, og hvor sådanne interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder, udgør artikel 6, stk. 1, litra (f) i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen.

Vi begrænser behandlingen eller sletter personoplysninger, når der ikke længere er behov for dataene til det formål, hvormed de er indsamlet eller på anden måde behandles, medmindre lovbestemte opbevaringsperioder dikterer yderligere opbevaring af dataene.


IV. Behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores websted (artikel 6, stk. 1, litra (f) i GDPR)

Vi indsamler visse oplysninger om din enhed, hver gang du besøger vores websteder.

Følgende data indsamles og logføres i vores systemer:

 • oplysninger om din browsers type og version
 • operativsystemet på din enhed
 • din internetudbyder
 • din enheds IP-adresse
 • dato og klokkeslæt, hvor vores websted blev tilgået
 • websteder, du besøger vores websted fra
 • websteder, du besøger fra vores websted

Vi logger data i syv dage for at sikre funktionaliteten på vores websted og sikkerheden for vores IT-systemer (i tilfælde af misbrug) og for at hjælpe os med at udføre fejlfinding på vores websted.

Logfilerne anonymiseres efter syv dage, hvorefter dataene ikke længere kan bruges til at identificere dig.


V. Kontaktformularer (artikel 6, stk. 1, litra (a) i GDPR)

Vi har en kontaktformular på vores websted, som du kan bruge til at sende os dine anmodninger og krav.

Følgende data indsamles og lagres:

 • E-mailadresse
 • Efternavn, fornavn
 • Titel
 • Sprog/land
 • Valgfrit: kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer)
 • Dato og klokkeslæt for tilmelding
 • Indholdet af din meddelelse

Vi behandler dine data baseret på dit samtykke til at kontakte dig og til at behandle dine anmodninger og krav.

I tilfælde, hvor dette er påkrævet for at besvare din anmodning, f.eks. hvor din anmodning drejer sig om et produkt, der distribueres af et associeret LEDVANCE-selskab, kan vi overføre dine data til det pågældende LEDVANCE-selskab.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, hvormed de blev indsamlet. Generelt er det tilfældet, når behandlingen af din anmodning er fuldført. Gældende lovgivning kan kræve en længere opbevaring af data i tilfælde af, at din anmodning drejer sig om fejl i et produkt eller garantier.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. I så fald sletter vi dine personoplysninger. Bemærk, at vi i så fald ikke længere kan behandle din anmodning.


VI. Tilmelding til nyhedsbrev (artikel 6, stk. 1, litra (a) i GDPR)

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til, at LEDVANCE GmbH og vores associerede selskaber må sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester samt oplysninger om begivenheder og marketingkampagner.

Vi indsamler følgende oplysninger ved tilmelding:

 • E-mailadresse
 • Efternavn, fornavn
 • Titel
 • Sprog/land
 • Dato og klokkeslæt for tilmelding

Vi bruger udelukkende din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev. Derudover bruges indsamlede data til personlig tilpasning af nyhedsbrevet og som bevis for din tilmelding.

Vi lagrer dine data, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at klikke på linket "Afmeld abonnement" eller "Unsubscribe" i hvert nyhedsbrev.


VII. myLEDVANCE.COM CUSTOMER PORTAL (artikel 6, stk. 1, litra (b) i GDPR)

Du kan registrere dig eller logge ind på www.myledvance.com, som er vores portal til registrering af kunder, som kan købe vores produkter online samt få fordele og benytte serviceydelser på siden. Information om brugen af dine personlige data på www.myledvance.com findes i respektive fortrolighedspolitik (privacy policy).


VIII. Deling af dine personoplysninger

LEDVANCE GmbH er en del af LEDVANCE-koncernen. I nogle tilfælde overfører vi dine personoplysninger til andre LEDVANCE-selskaber, der behandler oplysningerne på egen hånd eller sammen med LEDVANCE GmbH. Vi overfører bl.a. oplysningerne med følgende formål:

 • Til markedsførings- og annonceringsformål, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke.
 • I forbindelse med centrale IT-formål og administrative formål hos LEDVANCE-koncernen.

Derudover overfører vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Nøje udvalgte og overvågede tjenesteudbydere, som kun behandler personoplysninger på vegne af os og i overensstemmelse med vores instruktioner baseret på kontraktlige aftaler om behandling af personoplysninger.
 • Andre tredjeparter (f.eks. offentlige myndigheder), hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

IX. Behandling af dine personoplysninger uden for EU

Nogle gange vil dine data blive behandlet i lande uden for den Europæiske Union (EU) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvilket kan medføre et lavere niveau af databeskyttelse i forhold til, hvad der er tilfældet i Europa. I disse tilfælde indgår LEDVANCE EU-standardkontraktbestemmelser med sine samarbejdspartnere for at sikre, at der garanteres et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (kopi fås efter anmodning), eller vi beder om dit udtrykkelige samtykke. Dataoverførsler til lande, hvor EU har registreret et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, kræver ikke yderligere godkendelse eller aftaler.

Enhver overførsel til associerede LEDVANCE-selskaber, som har hjemsted uden for EØS, sker ud fra bindende virksomhedsregler. En kopi af de bindende virksomhedsregler udleveres efter anmodning.


X. Dine rettigheder

Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder over for LEDVANCE i henhold til gældende lovgivning. Som den registrerede har du følgende rettigheder specifikt i henhold til GDPR:

Indsigtsret (artikel 15 i GDPR)

Du har ret til til enhver tid at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Desuden vil vi på din anmodning give dig oplysninger om, med hvilke formål vi bruger dine oplysninger, hvilke datakategorier vi behandler, hvor længe vi lagrer dine data, hvor dataene stammer fra (hvis de ikke er leveret af dig direkte), og, hvor det er relevant, hvilke modtagere vi overfører dine data til. Hvis du anmoder om det, giver vi dig en kopi af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at få rettet eller fuldstændiggjort dine personoplysninger, hvis dine oplysninger er forkerte eller ufuldstændige. Vi retter oplysningerne uden unødig forsinkelse.

Ret til sletning (artikel 17 i GDPR)

Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis en af følgende årsager er gældende:

 • Oplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, hvormed de blev indsamlet eller på anden vis behandles.
 • Du trækker dit samtykke tilbage, og der er ikke andet juridisk belæg for behandlingen.
 • Du har indvendinger mod behandlingen af dine personoplysninger, og der er ingen legitime grunde, der tilsidesætter din anmodning, eller du har indvendinger mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet lovstridigt.
 • Sletningen af dine personoplysninger er påkrævet for at imødekomme LEDVANCEs retlige forpligtelser.
 • Oplysningerne blev indsamlet på baggrund af samtykke fra et barn.

Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

Du kan kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i henhold til følgende krav:

 • Hvis du bestrider oplysningernes nøjagtighed, begrænses behandlingen i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere oplysningernes nøjagtighed.
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at de bruges i begrænset omfang.
 • Når vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du skal bruge oplysningerne for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og det endnu ikke er blevet fastslået, om vores legitime grunde tilsidesætter dine.

Hvis behandlingen blev begrænset baseret på de ovenfor nævnte krav, giver vi dig besked, inden begrænsningen ophæves.

Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af en kontrakt mellem dig og LEDVANCE, har du ret til at få udleveret dine personoplysninger fra LEDVANCE i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at overføre dataene til en anden dataansvarlig. Når du anmoder om det, overfører vi oplysningerne direkte til den anden dataansvarlige i det omfang, det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR)

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke eller LEDVANCEs eller en tredjeparts legitime interesse. Som resultat deraf vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har ret til når som helst at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækningen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen på baggrund af samtykket før tilbagetrækningen.

Kontakt

Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder, eller hvis du har nogen spørgsmål vedrørende databeskyttelse hos LEDVANCE, kan du bruge vores kontaktformular eller sende en e-mail til privacy@ledvance.com.

Ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne

LEDVANCE tager dine anmodninger meget alvorligt, og vi sætter en ære i at tage hånd om dine bekymringer. Ikke desto mindre har du ret til når som helst at indgive en klage hos en kompetent databeskyttelsesmyndighed.


XI. Ændringer

Vi kan fra tid til anden ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Alle ændringer vil blive offentliggjort på dette websted. Du kan finde datoen for den seneste opdatering i starten af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.